MINA PUBLICERADE BÖCKER

URMAKARENS DOTTER


I Georgien jäser hatet mot ryssarna, en grupp nationalister förbereder ett terrorattentat och plötsligt befinner sig Umeå, Europas nyutnämnde kulturhuvudstad, i fokus. Men händelserna tar sin början långt tidigare. Efter andra världskriget tvingas två ryska vänner mot skilda öden. Ivan blir satt i norskt fångläger, medan Leonid återvänder till Sovjetunionen med några dokument som ska säkerställa hans familjs framtid. Historierna vävs samman i Larisa Bulatovna-Lind som bär vidare på fars livslånga bitterhet och sin mors lidande. När hon försöker spåra sin familjs olycka bakåt i tiden korsar hon omedvetet terroristernas planer. En smutsig bomb har riktning Umeå. 

 

Tiduigare utgiven 2014 i annat förlag

SAGA EGMONT

Urmakarens Dotter


Förlag: Saga Egmont

ISBN: 9788726510508

Format: Ebok EPUB 2.0 Utgiven Augusti 2020

UNDER PUBLICERING


Omslagsbild senare

SAGA EGMONT

KOMMER INOM KORT

DEN SOM INTE TAR RISKER DRICKER INTE CHAMPAGNE


Ett planerat sabotage skall smutskasta Sverige och öppna upp möjligheter för Ryssland att flytta fram sina positioner i Östersjöområdet. Den ryske presidentens listiga plan kastar skulden på västliga länder i Europa. Den högerextremistiska rörelsen i Sverige står i allians med Ryssland som utlovar extremisterna makt i ett nytt svenskt politiskt klimat.

 

Under en sommarmånad skruvas hotbilden upp och landet utsätts för desinformationskampanjer och cyberattacker som snart sätter Sverige i kaos och ett krigshot står för dörren.


Den svenska antiterrorgruppen ATG under ledning av Carl Mellberg får i uppgift att lokalisera och undanröja den högerextremistiska hotbilden. Det mycket försämrade militära läget blir en grannlaga uppgift för Säkerhetspolisen och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Must men ytterst är det regeringen som ställs inför svåra kval och beslut.