HÖGT- ELLER LÅGT VATTENSTÅND

BREDNORET


Vattenståndet här kan variera med över två meter, alltid vid extrema väderförhållanden. Vi har inget tidvatten här så det är låghtryck som höjer vattennivån och högtrycken som sänker. Det har också hänt att ihållande långvarig vind blåser bort havsvatten. När vattennivån för några år sedan var på plus 1,30 förstördes vår gamla brygga. Den är nu ersatt med en ny.